Aspose.Svg.Collections

Aspose.Svg.Koleksiyonları ad alanı, temsil edilecek sınıflardan oluşur, düğümleri ve öğeleri depolamak ve işlemek.

sınıflar

SınıfTanım
DOMTokenListDOMTokenList sınıfı, boşlukla ayrılmış bir dizi simgeyi temsil eder. JavaScript Array nesnelerinde olduğu gibi 0 ile başlayarak dizine alınır. DOMTokenList her zaman büyük/küçük harf duyarlıdır.
HTMLCollectionHTMLCollection genel bir koleksiyonu temsil ederElement .
NamedNodeMapAda göre erişilebilen öznitelik koleksiyonlarını temsil eder.
NodeListNodeList, bu koleksiyonun nasıl uygulanacağını tanımlamadan veya kısıtlamadan, sıralı bir düğüm koleksiyonunun soyutlamasını sağlar.
SVGListBase<T>Bu arayüz, tüm SVG listelerinin bir temel listesini tanımlar.