Aspose.Svg.Collections

Aspose.Svg.Koleksiyonları ad alanı, temsil edilecek sınıflardan oluşur, düğümleri ve öğeleri depolamak ve işlemek.

sınıflar

Sınıf Tanım
DOMTokenList DOMTokenList sınıfı, boşlukla ayrılmış bir dizi simgeyi temsil eder. JavaScript Array nesnelerinde olduğu gibi 0 ile başlayarak dizine alınır. DOMTokenList her zaman büyük/küçük harf duyarlıdır.
HTMLCollection HTMLCollection genel bir koleksiyonu temsil ederElement .
NamedNodeMap Ada göre erişilebilen öznitelik koleksiyonlarını temsil eder.
NodeList NodeList, bu koleksiyonun nasıl uygulanacağını tanımlamadan veya kısıtlamadan, sıralı bir düğüm koleksiyonunun soyutlamasını sağlar.
SVGListBase<T> Bu arayüz, tüm SVG listelerinin bir temel listesini tanımlar.