HTMLCollection

HTMLCollection class

HTMLCollection genel bir koleksiyonu temsil ederElement .

public abstract class HTMLCollection : DOMObject, IEnumerable<Element>

Özellikleri

İsimTanım
abstract Item { get; }Koleksiyondaki dizin-inci öğeyi döndürür. Dizin, listedeki düğüm sayısından büyük veya ona eşitse, bu null. değerini döndürür.
abstract Length { get; }Listedeki düğüm sayısı.

yöntemler

İsimTanım
abstract GetEnumerator()Numaralandırıcıyı alır.
override GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .
NamedItem(string)Belirtilen adla eşleşen koleksiyondaki öğeyi döndürür.

Ayrıca bakınız