Aspose.Svg.Converters

Aspose.Svg.Converters ad alanı hedefi, dönüştürme yöntemlerine kolay erişimdir. PDF, XPS, görüntü formatları vb. gibi popüler formatlara geniş bir dönüşüm yelpazesi sunar. Daha spesifik dönüştürme (renderleme, kaydetme) kullanıcı durumları, konu odaklı ad alanlarında well bilinen ve belgelenmiş düşük seviyeli API işlevleri tarafından sunulur.

sınıflar

SınıfTanım
ConverterYalnızca çoğu dönüştürme senaryoları için paylaşılan cephe. PDF, XPS, görüntü formatları vb. gibi popüler formatlara geniş bir dönüşüm yelpazesi sunar. Daha spesifik dönüştürme (renderleme, kaydetme) kullanıcı durumları iyi bilinenler tarafından sunulur ve belgelenmiş düşük seviye API işlevleri.