SVGAnimatedTransformList

SVGAnimatedTransformList class

Birçok SVG öğesi için kullanılabilen ve canlandırılabilen ‘dönüştürme’ özniteliği gibi bir dizi dönüşüm belirten çeşitli öznitelikler için kullanılır.

public class SVGAnimatedTransformList : SVGAnimatedValue<SVGTransformList>

Özellikleri

İsimTanım
virtual AnimVal { get; }
BaseVal { get; set; }

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .
override ToString()Bir döndürürString bu, bu örneği temsil eder.

Ayrıca bakınız