SVGAnimatedValueT

SVGAnimatedValue<T> class

Canlandırılabilen türlerin nitelikleri için kullanılır.

public abstract class SVGAnimatedValue<T> : SVGValueType
ParametreTanım
TSVG Değeri nesnesi.

Özellikleri

İsimTanım
virtual AnimVal { get; }Verilen öznitelik veya özellik canlandırılıyorsa, özniteliğin veya özelliğin mevcut animasyonlu değerini içerir. Verilen öznitelik veya özellik şu anda canlandırılmıyorsa, baseVal. ile aynı değeri içerir.
BaseVal { get; set; }Herhangi bir animasyon uygulanmadan önce verilen özniteliğin temel değeri.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız