SVGPoint

SVGPoint class

SVG DOM arabirimlerinin çoğu, SVGPoint sınıfının nesnelerine başvurur. Bir SVGPoint, bir (x, y) koordinat çiftidir. Matris işlemlerinde kullanıldığında, bir SVGPoint şu biçimde bir vektör olarak değerlendirilir: [x] [y] [1] Bir SVGRect nesnesi salt okunur olarak atanırsa, özniteliklerinden birine atama girişiminde bulunulur bir istisnanın atılmasına neden olur.

public class SVGPoint : SVGValueType

Özellikleri

İsimTanım
X { get; set; }X koordinatı.
Y { get; set; }Y koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .
MatrixTransform(SVGMatrix)Bu SVGPoint nesnesine 2x3 matris dönüşümü uygular ve yeni, dönüştürülmüş bir SVGPoint nesnesi döndürür: newpoint = matrix* thispoint
override ToString()Bir döndürürString bu, bu örneği temsil eder.

Ayrıca bakınız