DOMNamedPropertyGetterAttribute

DOMNamedPropertyGetterAttribute class

Yöntemin, adlandırılmış özellik alıcısı olarak kullanılacağını belirtir.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMNamedPropertyGetterAttribute : Attribute

yapıcılar

İsimTanım
DOMNamedPropertyGetterAttribute()Default_Constructor

Ayrıca bakınız