DOMNoInterfaceObjectAttribute

DOMNoInterfaceObjectAttribute class

Bir arabirimde [NoInterfaceObject] genişletilmiş özniteliği görünürse, bu, ECMAScript bağlamasında arabirim için bir arabirim nesnesinin olmayacağını gösterir.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMNoInterfaceObjectAttribute : Attribute

yapıcılar

İsimTanım
DOMNoInterfaceObjectAttribute()Default_Constructor

Ayrıca bakınız