Detail

CustomEvent.Detail property

Özel verileri alır.

public object Detail { get; }

Mülk değeri

Ayrıntı.

Ayrıca bakınız