Cancelable

Event.Cancelable property

Bir olayın varsayılan eyleminin engellenip engellenemeyeceğini belirtmek için kullanılır. Varsayılan eylem önlenebilirse, değer doğrudur, aksi takdirde değer yanlıştır.

public bool Cancelable { get; }

Ayrıca bakınız