IsTrusted

Event.IsTrusted property

isTrusted özniteliği, başlatıldığı değeri döndürmelidir. Bir olay oluşturulduğunda, öznitelik false olarak başlatılmalıdır.

public bool IsTrusted { get; }

Mülk değeri

doğrubu örnek güvenilirse; aksi halde,yanlış .

Ayrıca bakınız