PreventDefault

Event.PreventDefault method

Bir olay iptal edilebilirse,PreventDefault yöntemi, olayın iptal edileceğini belirtmek için kullanılır, , olayın sonucu olarak uygulama tarafından normalde gerçekleştirilen herhangi bir varsayılan eylemin gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.

public void PreventDefault()

Notlar

Olay akışının herhangi bir aşamasında,PreventDefaultyöntem çağrılır, olay iptal edilir. Olayla ilişkili herhangi bir varsayılan eylem gerçekleşmez. İptal edilemeyen bir olay için bu yöntemi çağırmanın hiçbir etkisi yoktur. Bir kezPreventDefault çağrıldı, olayın yayılmasının geri kalanı boyunca yürürlükte kalacaktır. Bu yöntem, olay akışının herhangi bir aşamasında kullanılabilir.

Ayrıca bakınız