Aspose.Svg.Dom.Mutations

Aspose.Svg.Dom.Mutasyonlar DOM mutasyonlarını gözlemleme ve belirli geri arama bilgilerini alma fırsatı sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
MutationCallback Mutasyon olaylarını işleyecek yöntemi temsil eder.
MutationObserver AMutationObserver nesne, ağaçtaki mutasyonları gözlemlemek için kullanılabilir.Node .
MutationObserverInit Bu sınıf, yapılandırmak için kullanılan bir seçenekler koleksiyonunu temsil eder.MutationObserver .
MutationRecord MutationRecord, bireysel bir DOM mutasyonunu temsil eder. Bu iletilen nesnedirMutationObserver sMutationCallback .