Aspose.Svg.Dom.Mutations

Aspose.Svg.Dom.Mutasyonlar DOM mutasyonlarını gözlemleme ve belirli geri arama bilgilerini alma fırsatı sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
MutationCallbackMutasyon olaylarını işleyecek yöntemi temsil eder.
MutationObserverAMutationObserver nesne, ağaçtaki mutasyonları gözlemlemek için kullanılabilir.Node .
MutationObserverInitBu sınıf, yapılandırmak için kullanılan bir seçenekler koleksiyonunu temsil eder.MutationObserver .
MutationRecordMutationRecord, bireysel bir DOM mutasyonunu temsil eder. Bu iletilen nesnedirMutationObserver sMutationCallback .