Aspose.Svg.Dom.Traversal.Filters

Düğüm filtreleme işlevi tarafından temsil edilen ad alanı. Filtreler, düğümleri nasıl “filtreleyeceğini” bilen nesnelerdir. Bir düğüm yineleyiciye veya ağaç yürütücüye bir düğüm filtresi verilirse, bir sonraki düğümü döndürmeden önce filtreyi uygular. Filtre düğümü kabul et diyorsa, geçiş mantığı onu döndürür; aksi takdirde, geçiş bir sonraki düğümü arar ve reddedilen düğümün orada olmadığını varsayar.

sınıflar

Sınıf Tanım
NodeFilter Filtreler, düğümleri “filtrelemeyi” bilen nesnelerdir.