AcceptNode

NodeFilter.AcceptNode method

Belirtilen bir düğümün a TreeWalker veya NodeIterator mantıksal görünümünde görünür olup olmadığını test edin. Bu function , TreeWalker ve NodeIterator uygulaması tarafından çağrılır; normalde doğrudan from kullanıcı kodundan çağrılmaz. (Gerçi kendi uygulama mantığınızı yönlendirmek için same filtresini kullanmak isterseniz bunu yapabilirsiniz.)

public abstract short AcceptNode(Node n)
Parametre Tip Tanım
n Node filtreden geçip geçmediğini kontrol etmek için düğüm.

Geri dönüş değeri

düğümün kabul edilip edilmediğini, reddedildiğini veya yukarıda tanımlandığı gibi atlanıp atlanmadığını belirleyen bir sabit.

Ayrıca bakınız