AcceptNode

NodeFilter.AcceptNode method

Belirtilen bir düğümün a TreeWalker veya NodeIterator mantıksal görünümünde görünür olup olmadığını test edin. Bu function , TreeWalker ve NodeIterator uygulaması tarafından çağrılır; normalde doğrudan from kullanıcı kodundan çağrılmaz. (Gerçi kendi uygulama mantığınızı yönlendirmek için same filtresini kullanmak isterseniz bunu yapabilirsiniz.)

public abstract short AcceptNode(Node n)
ParametreTipTanım
nNodefiltreden geçip geçmediğini kontrol etmek için düğüm.

Geri dönüş değeri

düğümün kabul edilip edilmediğini, reddedildiğini veya yukarıda tanımlandığı gibi atlanıp atlanmadığını belirleyen bir sabit.

Ayrıca bakınız