FILTER_REJECT

NodeFilter.FILTER_REJECT field

Düğümü reddet. NodeIterator veya TreeWalker için tanımlanan gezinme yöntemleri bu düğümü döndürmez. TreeWalker için bu düğümünün çocukları da reddedilecektir. NodeIterators bunu FILTER_SKIP. ile eşanlamlısı olarak ele alır.

public const short FILTER_REJECT;

Ayrıca bakınız