GetPlatformType

NodeFilter.GetPlatformType method

Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

public override Type GetPlatformType()

Geri dönüş değeri

ECMAScript nesnesiType .

Ayrıca bakınız