SHOW_ENTITY

NodeFilter.SHOW_ENTITY field

Varlık düğümlerini göster. Bu, yalnızca kökü olarak Varlık düğümü olan bir yineleyici veya ağaç yürütücü oluştururken anlamlıdır; bu durumda, Entity düğümünün geçişin ilk konumunda görüneceği anlamına gelir. varlıkları belge ağacının parçası olmadığından, belge ağacı üzerinde gezinirken görünmezler.

public const long SHOW_ENTITY;

Ayrıca bakınız