IElementTraversal

IElementTraversal interface

ElementTraversal arabirimi, yazarın bir belgedeki öğeler arasında kolayca gezinmesine olanak tanıyan bir dizi salt okunur niteliktir. Element Traversal’ın uyumlu uygulamalarında, Element uygulayan tüm nesnelerin aynı zamanda ElementTraversal arabirimini de uygulaması gerekir.

public interface IElementTraversal

Özellikleri

İsim Tanım
ChildElementCount { get; } Bu öğenin alt öğeleri olan geçerli öğe düğümlerinin sayısını döndürür. 0, bu öğenin nodeType 1. olan alt düğümleri yoksa
FirstElementChild { get; } Bu öğenin ilk alt öğe düğümünü döndürür. bu öğenin alt öğesi yoksa null.
LastElementChild { get; } Bu öğenin son alt öğe düğümünü döndürür. bu öğenin alt öğesi yoksa null.
NextElementSibling { get; } Bu öğenin sonraki kardeş öğe düğümünü döndürür. bu öğenin belge ağacında bundan sonra gelen öğe kardeş düğümleri yoksa null.
PreviousElementSibling { get; } Bu öğenin önceki kardeş öğe düğümünü döndürür. bu öğenin belge ağacında bundan önce gelen öğe kardeş düğümleri yoksa null.

Ayrıca bakınız