Aspose.Svg.Dom.Views

Aspose.Svg.Dom.Görünümler ad alanı, AbstractView ve DocumentView arabirimlerini Document Object Model Views belirtimine göre tanımlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IAbstractView Tüm görünümlerin türetileceği bir temel arabirim.
IDocumentView DocumentView arabirimi, DOM Görünümlerini destekleyen DOM uygulamalarında Document nesneleri tarafından uygulanır. Bir belgenin varsayılan görünümünü almak için bir öznitelik sağlar.