Aspose.Svg.Dom.Views

Aspose.Svg.Dom.Görünümler ad alanı, AbstractView ve DocumentView arabirimlerini Document Object Model Views belirtimine göre tanımlar.

Arayüzler

ArayüzTanım
IAbstractViewTüm görünümlerin türetileceği bir temel arabirim.
IDocumentViewDocumentView arabirimi, DOM Görünümlerini destekleyen DOM uygulamalarında Document nesneleri tarafından uygulanır. Bir belgenin varsayılan görünümünü almak için bir öznitelik sağlar.