IAbstractView

IAbstractView interface

Tüm görünümlerin türetileceği bir temel arabirim.

public interface IAbstractView

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Bunun bir AbstractView olduğu kaynak DocumentView.

Ayrıca bakınız