IAbstractView

IAbstractView interface

Tüm görünümlerin türetileceği bir temel arabirim.

public interface IAbstractView

Özellikleri

İsimTanım
Document { get; }Bunun bir AbstractView olduğu kaynak DocumentView.

Ayrıca bakınız