IDocumentView

IDocumentView interface

DocumentView arabirimi, DOM Görünümlerini destekleyen DOM uygulamalarında Document nesneleri tarafından uygulanır. Bir belgenin varsayılan görünümünü almak için bir öznitelik sağlar.

public interface IDocumentView : IAbstractView

Özellikleri

İsim Tanım
DefaultView { get; } Bu Belge için varsayılan AbstractView veya yoksa null.

Ayrıca bakınız