IXPathNamespace

IXPathNamespace interface

XPathNamespace arabirimi, DOM’de bulunmayan XPath ad alanı düğüm türünü temsil etmek için XPathResult arabirimleri tarafından döndürülür.

public interface IXPathNamespace

Özellikleri

İsimTanım
OwnerElement { get; }Elementistendiğinde ad alanının kapsamda olduğu. Belge, ad alanı o öğede kapsam dışına çıkacak şekilde değişse ve bu düğüm artık XPath. tarafından orada bulunmasa bile, döndürülen ad alanı düğümünde değişmez.

Ayrıca bakınız