InvalidIteratorState

IXPathResult.InvalidIteratorState property

Yineleyicinin geçersiz hale geldiğini belirtir. Doğru isesonuç türü``SırasızNodeIterator yazın veyaOrderedNodeIterator yazın ve bu sonuç döndürüldüğünden beri belge değiştirildi.

public bool InvalidIteratorState { get; }

Ayrıca bakınız