IterateNext

IXPathResult.IterateNext method

Düğüm kümesinden sonraki düğümü yineler ve döndürür veyahükümsüz başka düğüm yoksa.

public Node IterateNext()

Geri dönüş değeri

Sonraki düğümü döndürür.

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionTYPE_ERR: yükseltilmişsesonuç türü değilSırasızNodeIterator yazın veyaOrderedNodeIterator tip.
DOMExceptionINVALID_STATE_ERR: Sonuç döndürüldüğünden beri belge mutasyona uğradı.

Ayrıca bakınız