SingleNodeValue

IXPathResult.SingleNodeValue property

Bu tek düğüm sonucunun değeri,hükümsüz .

public Node SingleNodeValue { get; }

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionTYPE_ERR: resultType değilse yükseltilirHerhangi SırasızDüğüm yazın veyaİlkSipariş EdilenDüğüm tip.

Ayrıca bakınız