SnapshotItem

IXPathResult.SnapshotItem method

dizin anlık görüntü koleksiyonundaki inci öğe. Eğerdizin değerinden büyük veya listedeki düğüm sayısına eşitse, bu yöntem şunu döndürür:hükümsüz . yineleyici sonucundan farklı olarak, anlık görüntü geçersiz olmaz, ancak mutasyona uğramışsa geçerli belgesine karşılık gelmeyebilir.

public Node SnapshotItem(int index)
ParametreTipTanım
indexInt32Anlık görüntü koleksiyonuna dizin.

Geri dönüş değeri

noktasındaki düğümdizin inci konumdakiDüğüm Listesi , veyahükümsüz eğer bu geçerli bir dizin değilse.

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionTYPE_ERR: yükseltilmişsesonuç türü değilSırasızDüğümAnlık Görüntü yazın veyaSipariş EdilenDüğümAnlık Görüntü tip.

Ayrıca bakınız