StringValue

IXPathResult.StringValue property

Bu dize sonucunun değeri.

public string StringValue { get; }

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionTYPE_ERR: yükseltilmişsesonuç türü değilSicim tip.

Ayrıca bakınız