DOMObject

DOMObject class

DOMObject türü, tüm Belge Nesne Modeli için bir temel nesneyi temsil etmek üzere kullanılır. Java ve ECMAScript için DOMObject, Nesne türüne bağlıdır.

public class DOMObject : INotifyPropertyChanged

yapıcılar

İsim Tanım
DOMObject() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
virtual GetPlatformType() Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız