DOMObject

DOMObject class

DOMObject türü, tüm Belge Nesne Modeli için bir temel nesneyi temsil etmek üzere kullanılır. Java ve ECMAScript için DOMObject, Nesne türüne bağlıdır.

public class DOMObject : INotifyPropertyChanged

yapıcılar

İsimTanım
DOMObject()Default_Constructor

yöntemler

İsimTanım
virtual GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız