GetPlatformType

DOMObject.GetPlatformType method

Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

public virtual Type GetPlatformType()

Geri dönüş değeri

ECMAScript nesnesiType .

Ayrıca bakınız