Remove

Element.Remove method

Bu örneği kaldırır.

public void Remove()

Ayrıca bakınız