SetIdAttribute

Element.SetIdAttribute method

isId parametresi doğruysa, bu yöntem, belirtilen özniteliğin kullanıcı tarafından belirlenen bir kimlik özniteliği olduğunu bildirir.

public void SetIdAttribute(string name, bool isId)
Parametre Tip Tanım
name String Özellik adı.
isId Boolean ayarlanırsadoğru [kimliğidir].

Ayrıca bakınız