IChildNode

IChildNode interface

TanımlarIChildNode tarafından uygulanması gereken arayüzNode ebeveyni olabilir.

public interface IChildNode

yöntemler

İsimTanım
Remove()Geçerli düğümü üst öğeden kaldırır.

Ayrıca bakınız