IDocumentInit

IDocumentInit interface

Bu arayüz şunları sağlar:Document başlatma bilgisi.

public interface IDocumentInit

Ayrıca bakınız