IElementInit

IElementInit interface

Bu arayüz şunları sağlar:Element başlatma bilgisi.

public interface IElementInit

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Bu özellik, sahiplik belgesini temsil eder.

Ayrıca bakınız