IElementInit

IElementInit interface

Bu arayüz şunları sağlar:Element başlatma bilgisi.

public interface IElementInit

Özellikleri

İsimTanım
Document { get; }Bu özellik, sahiplik belgesini temsil eder.

Ayrıca bakınız