Document

IElementInit.Document property

Bu özellik, sahiplik belgesini temsil eder.

public Document Document { get; }

Mülk değeri

Sahip belgesi.

Ayrıca bakınız