IGlobalEventHandlers

IGlobalEventHandlers interface

Sistem olayı işlemeyi destekleyen tüm öğeler tarafından devralınması gereken arabirimi temsil eder

public interface IGlobalEventHandlers

Ayrıca bakınız