INonDocumentTypeChildNode

INonDocumentTypeChildNode interface

TanımlarIChildNode bunlar değilDOCUMENT_TYPE_NODE .

public interface INonDocumentTypeChildNode

Özellikleri

İsim Tanım
NextElementSibling { get; } Bir öğe olan ilk kardeşi, aksi takdirde null değerini döndürür.
PreviousElementSibling { get; } Bir öğe olan önceki ilk kardeşi, aksi halde null değerini döndürür.

Ayrıca bakınız