NextElementSibling

INonDocumentTypeChildNode.NextElementSibling property

Bir öğe olan ilk kardeşi, aksi takdirde null değerini döndürür.

public Element NextElementSibling { get; }

Mülk değeri

Sonraki öğe kardeş.

Ayrıca bakınız