INonElementParentNode

INonElementParentNode interface

TanımlarIParentNode Öğe türü olmayanlar.

public interface INonElementParentNode

yöntemler

İsim Tanım
GetElementById(string) Kimliği elementId. olan düğümün alt öğelerindeki ilk öğeyi döndürür

Ayrıca bakınız