IParentNode

IParentNode interface

IParentNode olası ebeveynler tarafından uygulanan arayüz.

public interface IParentNode : IElementTraversal

Özellikleri

İsimTanım
ChildElementCount { get; }childElementCount özniteliği, öğe olan bağlam nesnesinin alt öğelerinin sayısını döndürmelidir.
Children { get; }Alt öğeleri döndürür.
FirstElementChild { get; }Bir öğe olan ilk alt öğeyi, aksi halde null değerini döndürür.
LastElementChild { get; }Bir öğe olan son alt öğeyi, aksi takdirde null değerini döndürür.

yöntemler

İsimTanım
QuerySelector(string)Seçicilerle eşleşen düğümün alt öğesi olan ilk öğeyi döndürür.
QuerySelectorAll(string)Seçicilerle eşleşen düğümün tüm alt öğelerini döndürür.

Ayrıca bakınız