ShadowRootMode

ShadowRootMode enumeration

ShadowRoot’un çalışabileceği modlar.

public enum ShadowRootMode

değerler

İsimDeğerTanım
Open0“açık” mod.
Closed1“kapalı” mod.

Ayrıca bakınız