Aspose.Svg.Events

Ad alanı, zaman olayları ve yakınlaştırma gibi olaya dayalı etkileşim için sınıflarından oluşur.

sınıflar

Sınıf Tanım
SVGZoomEvent Yakınlaştırma olayı, kullanıcı, SVG belge parçasının geçerli görünümünün yeniden ölçeklenmesine neden olan bir eylemi başlattığında meydana gelir. Olay işleyiciler yalnızca ‘svg’ öğelerinde tanınır.
TimeEvent TimeEvent arabirimi, Time olaylarıyla ilişkili belirli bağlamsal bilgiler sağlar. Meydana gelebilecek farklı olay türleri şunlardır: startupEvent, endEvent ve repeatEvent.