Aspose.Svg.Events

Ad alanı, zaman olayları ve yakınlaştırma gibi olaya dayalı etkileşim için sınıflarından oluşur.

sınıflar

SınıfTanım
SVGZoomEventYakınlaştırma olayı, kullanıcı, SVG belge parçasının geçerli görünümünün yeniden ölçeklenmesine neden olan bir eylemi başlattığında meydana gelir. Olay işleyiciler yalnızca ‘svg’ öğelerinde tanınır.
TimeEventTimeEvent arabirimi, Time olaylarıyla ilişkili belirli bağlamsal bilgiler sağlar. Meydana gelebilecek farklı olay türleri şunlardır: startupEvent, endEvent ve repeatEvent.