NewScale

SVGZoomEvent.NewScale property

Yakınlaştırma işlemi işlendikten sonra geçerli olacak ölçek faktörü.

public float NewScale { get; }

Ayrıca bakınız