PreviousScale

SVGZoomEvent.PreviousScale property

Yakınlaştırma işlemi gerçekleşmeden önce mevcut olan önceki yakınlaştırma işlemlerinden gelen ölçek faktörü.

public float PreviousScale { get; }

Ayrıca bakınız