ZoomRectScreen

SVGZoomEvent.ZoomRectScreen property

Ekran birimlerinde belirtilen yakınlaştırma dikdörtgeni. SVGRect nesnesi salt okunur.

public SVGRect ZoomRectScreen { get; }

Ayrıca bakınız