InitTimeEvent

TimeEvent.InitTimeEvent method

initTimeEvent yöntemi, DocumentEvent arabirimi aracılığıyla oluşturulan bir TimeEvent değerini başlatmak için kullanılır. Bu yöntem yalnızca, TimeEvent, sevkEvent yöntemi aracılığıyla gönderilmeden önce çağrılabilir, ancak gerekirse bu aşamada birden çok kez çağrılabilir. Birden çok kez çağrılırsa, son çağrı önceliklidir.

public void InitTimeEvent(string typeArg, IAbstractView viewArg, long detailArg)
ParametreTipTanım
typeArgStringOlay türünü belirtir.
viewArgIAbstractViewOlayın Soyut Görünümünü belirtir.
detailArgInt64Etkinliğin ayrıntısını belirtir.

Ayrıca bakınız