ImageTraceSimplifier

ImageTraceSimplifier class

ImageTraceSimplifier sınıfı, bir dizi izleme noktası tarafından tahmin edilen bir eğrideki nokta sayısını azaltmaktan sorumludur.

public class ImageTraceSimplifier : IImageTraceSimplifier

yapıcılar

İsimTanım
ImageTraceSimplifier()Yeni bir örneğini başlatırImageTraceSimplifier sınıf.
ImageTraceSimplifier(float)Yeni bir örneğini başlatırImageTraceSimplifier sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Tolerance { get; set; }Tolerans değeri, bir noktanın izlemeden çıkarılması için izin verilen maksimum hata toleransını belirler. 0 ile 4 aralığında olmalıdır. Daha yüksek veya daha düşük değerler, buna göre bu aralığın minimum ve maksimum değerleriyle hizalanacaktır. Varsayılan değer 0.3. ‘dir.

yöntemler

İsimTanım
Simplify(IEnumerable<PointF>)İzleme noktaları listesindeki nokta sayısını azaltır.

Ayrıca bakınız