ImageVectorizerConfiguration

ImageVectorizerConfiguration class

ImageVectorizerConfiguration sınıfı, görüntü vektörleştirme yöntemleri ve seçeneklerinin bir yapılandırmasını tanımlar. Yapılandırma, bir ImageVectorizer’ı başlatmak için kullanılır ve görüntüleri vektörleştirme için yapılandırma seçeneklerini sağlar.

public class ImageVectorizerConfiguration

yapıcılar

İsimTanım
ImageVectorizerConfiguration()Yeni bir örneğini başlatırImageVectorizerConfiguration sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
ColorsLimit { get; set; }Bir görüntüyü nicelemek için kullanılan maksimum renk sayısını alır veya ayarlar. Varsayılan değer 25.
ImageSizeLimit { get; set; }Çarpma görüntüsünün genişliği ve yüksekliği ile belirlenen görüntünün maksimum boyutunu ayarlar. Görüntünün boyutu bu özelliğe göre ölçeklenir. Varsayılan değer 1800000’dir.
PathBuilder { get; set; }SVG yolu segmentleri oluşturucusunu alır veya ayarlar.
TraceSimplifier { get; set; }İzleme basitleştiricisini alır veya ayarlar.
TraceSmoother { get; set; }İzi daha yumuşak alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız