Build

IPathBuilder.Build method

İzleme noktaları listesinden yol kesimleri oluşturur.

public IEnumerable<SVGPathSeg> Build(IEnumerable<PointF> trace, SVGPathElement path)
ParametreTipTanım
traceIEnumerable`1İzleme noktalarının listesi.
pathSVGPathElementYol bölümlerinin ekleneceği SVG yolu öğesi.

Geri dönüş değeri

Yol bölümlerinin listesiSVGPathSeg.

Ayrıca bakınız